VitaGro LångtidsgödselLångtidverkande gödsel som ger riklig blomning

Hitta butik

VitaGro Långtidsgödsel är ett långtidsverkande gödsel som avger näringen i jämntakt under hela växtsäsongen. Ger riklig tillväxt och blomning hela sommaren.

    • Långtidsverkande gödning
    • Kontrollerad frisättning av näringsämnena

Tillgängliga storlekar: 700 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Vattna ut
En gödsling räcker hela säsongen.

Dosering

Kruka:  4 g / L jord
Rabatter: 50 g / L jord

Areal som behandlas

  • Paketet räcker till 175 L jord eller 14 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Gödningen ska täckas över efter appliceringen eller blandas i jorden.

Registreringsinformation

Ytterliggare information

1 tsk = 4 g / L jord