VitaGro Långtidsgödsel

Var kan man köpa

VitaGro Långtidsgödsel är ett långtidsverkande gödsel som avger näringen i jämntakt under hela växtsäsongen. Ger riklig tillväxt och blomning hela sommaren.

    • Långtidsverkande gödning
    • Kontrollerad frisättning av näringsämnena

Tillgängliga storlekar: 0.7 kg

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Vattna ut
En gödsling räcker hela säsongen.

Dosering

I kruka, använd 4 g / L jord
I rabatter, använd 50 g / L jord

Areal som behandlas

  • Paketet räcker till 175 L jord eller 14 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Gödningen ska täckas över efter appliceringen eller blandas i jorden.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Vitagro Långtidsgödsel

NPK 14-4, 4-10
 

Gödningen ska täckas över efter appliceringen eller blandas i jorden.

Ytterliggare information

1 tsk = 4 g / L jord