Vilka typer av jord finns det?

Olika växter kräver olika förutsättningar för att kunna växa optimalt. Många klagar på jorden att det inte växer. Det är därför viktigt att anpassa plantor efter rätt jord och inte göra tvärtom.


Jordens egenskaper

Ge dig inte på att försöka ändra på jordarten du har i trädgården, utan försök förbättra den jorden du har så att växterna har möjlighet att trivas. 
När förbättringen av jorden i din trädgård ska ses över avgörs helt beroende på vilken jordtyp du har. På våren är det en bra tidpunkt att arbeta med de sandiga jordarna (lätt jord), och på hösten är lerjorden (tung jord) mer lämplig att arbeta med.

Sandjord har en förmåga att kunna leda bort vattnet lite bättre, och därmed får rötterna mer luft. Den innehåller inte så mycket näring i sig själv, vilket gör det viktigt att tillföra näring som t.ex. naturgödsel eller torvmull. Ett bra val är KRAV-märkt naturgödsel som är 100 % organiskt och förbättrar jordstrukturen. Den fungerar till trädgårdens alla växter och är godkänd för ekologisk odling. Detta ska tillföras på våren, för annars riskerar man att näringen lakas ur under vintern.

Mullhalten har en stor betydelse för om man lyckas odla i sandjord. Tillsätt torvmull som finns t.ex. i planteringsjord och binder fukten när du planterar. Andra mullämnen som kompost, löv eller stallgödsel fungerar alldeles utmärkt att använda det med. 

Ett annat plus med sandjord är att den blir snabbare uppvärmd på våren. Men det man bör tänka på där är att den har en benägenhet att torka snabbt ut också vid varmare väder.

Lerjord är en fuktigare och mer kompakt jordart som kan bli väldigt hård vid långvarig torka. Då har den svårt att ge ifrån sig vatten och rötter kan bli lidande av syrebrist. Lerjorden har däremot mycket näring och innehåller på naturlig väg mycket kalk.

Den har ett oförtjänt rykte om sig att vara svår att arbeta med, fast vid god skötsel kan den vara en utmärkt trädgårdsjord.

Du har möjlighet att förbättra jordstrukturen med organiskt naturgödsel, eller att tillföra sand, barkmull eller torv för att göra lerjorden mer lättarbetad. Detta gör du lättast på hösten, för att sedan på våren bara jämna till ytan.