gödsla

växter

beskydda

skötsel

Mer om Syren växten

Art: Syringa vulgaris
Familj: Oleaceae


Hur man planterar: Syrener
Syrener är härdiga och blommar troget varje år om man inte beskär dem. Även om syrener kan växa på olika typer av jord så föredrar de lätt basisk bördig väldränerad jord. De växer bäst i solen och mår bra av att få gödsel och kompost en gång om året. Syrener passar utmärkt som bukettblommor.

Mycket lite beskärning behövs för de blommar rikligare då, men svaga och oproduktiva grenar kan man ta bort efter blomningen.

Mjöldagg kan vara ett problem om det är dålig luftväxling så beskärning för att hålla busken eller trädet fritt är en god idé. Om det är praktiskt möjligt så ta bort döda blommor de första åren. Rotskott bildas snabbt och ska avlägsnas från syrenbusken.

Säsong: Syrenen blommar
Ett fullvuxet syrenträd är en magnifik syn på våren och tidig sommar med sina flyktiga blommor - trädet blommar endast i två, tre veckor- som kompenserar med sin skönhet och underbara doft.

De vippformade blomklasarna bildas av små tubformade tättsittande blommor i färgtoner allt från vitt till purpur och bl.a. den typiska lavendelblå och ljust rosa. 

Alla syrener fäller bladen på vintern. Många hybrider och förädlade varianter t ex dubbelblommande syrener, kan köpas, så man kan välja allt från träd som blir 4,5 meter höga som fullvuxna till långsamt växande kompakta buskar som t.ex. Syringa meyeri Palabin som högst blir 1,5 m och som passar i en liten trädgård eller i en behållare.

Förökning av syrenen
Ta sticklingar tidigt på sommaren.