Stroller Trippel EffektStroller Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation.

Hitta butik Hitta återförsäljare

Stroller har tagit fram ett högeffektivt bekämpningsmedel mot ogräs som håller dina odlingar och rabatter fria från inkräktande ogräsplantor och annan oönskad vegetation. Till skillnad från andra vanliga bekämpningsmedel, eller med enbart ättiksyra som aktiv ingrediens, innehåller Stroller Trippel Effekt en NWS Booster och endast 6 % ättiksyra, vilket gör att effekten höjs avsevärt samtidigt som bekämpningen blir mer långtidsverkande. Detta innebär i sin tur att Trippel Effekt räcker betydligt längre och till större ytor. Resultatet blir en ren och fin trädgård – utan ogräs eller spridning av växter som tar både energi och plats från växterna som du försöker odla.

  • Unikt och patenterat bekämpningsmedel
  • Snabbare
  • Högre effekt under längre tid 
  • Räcker till dubbelt så stor yta 
  • Mindre miljöpåverkan

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 5 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya

Så använder du Stroller Trippel Effekt

 

Börja med bekämpningen av ogräset så tidigt som möjligt på säsongen, gärna innan rötterna har fått ordentligt fäste i jorden. Du behandlar hela ogräsplantan och ända ner till rötterna genom att spruta in Stroller Trippel Effekt med en hand- eller ryggspruta. Tänk på att arbeta nära plantan så att vinden inte för med sig delar av bekämpningsmedlet, vilket riskerar att angripa omgivande plantor som du vill bevara. Dosera efter behov och efter plantans storlek. Samma behandling ska upprepas upp till max sex gånger per säsong och med minst sju dagars intervall mellan behandlingarna.

Dosering

0,2 – 1,0 dl/m2 beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod.

Areal som behandlas

 • Täckyta 50 – 250 m2

Sammansättning

  Ättiksyra 6 %

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Stroller Trippel Effekt

Registreringsnummer: PHT-0071-4801.

Använd ogräsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika
risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Endast för utomhusbruk. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Undvik behandling vid blåsigt regnigt eller fuktigt väder. Undvik spill på trädgårdsmöbler och växtlighet som ska bevaras. Skölj av med vatten vid stänk. Observera att marksten och träytor kan blekas under en övergående period. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Ytterligare information

Här kan du använda Stroller Trippel Effekt

Ogräsmedlet används med fördel i trädgårdar, parker eller på andra allmänna platser. Det går till exempel bra att bekämpa ogräs på grusplaner och på ytor med betong eller asfalt. Hemma i trädgårdar eller på uteplatser är det vanligt förekommande med ogräs som tränger upp mellan stenplattor och i rabatter. Här är Stroller Trippel Effekt en effektiv lösning som håller plattor och rabatter snygga och städade från ogräs och andra oönskade växter.