Stroller Gräs GräsgödselNäringsrik gödsel för en härligt grön gräsmatta

Hitta butik Hitta återförsäljare

​​​​​​Stroller Gräsgödsel är anpassad till gräsmattans speciella näringsbehov. De nödvändiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium har i väl avvägda mängder bakats in i granulaten. Kvävet ger rötterna snabbt den näring de behöver för en grön och välmående gräsmatta.

    • Andra vårgödningen
    • Näringsrik mix för grönare gräsmatta, motverkar även ogräs och mossa 

Tillgängliga storlekar: 8.75 kg 14 kg 3.5 kg

Product video

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Sprida
.

Dosering

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 25 gram per kvadratmeter: mät upp 2,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m² på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m² - justera upp så att mer kommer ur spridaren.

Areal som behandlas

  • Räcker till ca 350 m²

Sammansättning

Registreringsinformation