Stroller blå

Var kan man köpa

Från att tidigare bara omfatta gräsprodukter växer nu Stroller till att bli ett komplett gödningssortiment för hela trädgården. Först ut är Stroller blå, en samgranulerad allround gödning för trädgårdens alla växter, frukter och grönsaker. Stroller blå är en klorfri gödning som innehåller viktiga makro och mikro näringar som växterna kräver för att kunna frodas i din trädgård.

    • Klorfri gödning
    • Gödning för trädgårdens alla växter

Tillgängliga storlekar: 3.5 kg 7 kg 12 kg

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Sprida
Stroller blå nerbrukas före sådd och plantering, eller sprids över existerande växtlighet. Sprid så jämnt som möjligt.

Dosering

1 dl=100 g

Gräsmattor (kg/100m²)
Grundgödsling vid nyanläggning: 15-20 kg vid vårsådd och 10-15 kg vid höstsådd. Nerbrukas till 10-15 cm djup före sådd.
Gödsling av uppvuxen gräsmatta: 2,5 kg 3-5 ggr mars/april – aug/sept i samband med regn eller bevattning.

Prydnadsväxter (g/m²)
Rosor: 60-70 g tidigt på våren, 30-40 g i juni.
Rabatter: 50-60 g på våren, 30-40 g under sommaren.
Blomsterlökar: 40 g nerbrukas före planteringen, 20 g på våren.
Buskar, häckar: 60-100 g tidigt på våren.
Köksväxter: 100 g nerbrukas före sådd eller plantering. Under sommaren gödslas med 50-100 g. Den högsta givan främst till kålväxter, purjo och selleri.
Potatis: 100 g nerbrukas före sättningen.

Frukt och bär (g/m²)
Jordgubbar: 50-60 g efter skörd och före plantering.
Bärbuskar: 60-100 g tidigt på våren.
Fruktträd: 80-120 g tidigt på våren.

Areal som behandlas

  • Räcker till 140 m²

Sammansättning

Registreringsinformation