Stroller 3-packGödsel för hela säsongen till den lilla trädgården

Hitta butik Hitta återförsäljare

Innehåller Stroller MOSSA och Stroller GRÄS som ger dig en motståndskraftig, mossfri, grön och tät gräsmatta. Stroller blå är en samgranulerad allround gödsel som är klorfri och innehåller alla viktiga makro och mikronäringar som växter, frukter och grönsaker behöver för att kunna frodas i din trädgård.

    • Smidig lösning med produkter för trädgårdens alla växter

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 10.5 kg

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Sprida ut

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen med Stroller PLUS Mossa, men endast tillfälligt. 
Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. 
Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan.
Detta gäller några dagar efter behandlingen.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Stroller PLUS Mossa

Registreringsnummer: 4181