gödsla

växter

beskydda

skötsel

Mer om Spenat växten

Art: Spinacia oleracea
Familj: Chenopodace


Hur man planterar: Spenat
Spenatblad är lätta att odla och växer snabbt. Den ger vanligtvis inga problem och skörden är ett nyttigt tillskott i köket under årets nästan alla månader.

Det är bättre att så för många än för få frön, och i flera omgångar, för bladen krymper mycket när den tillagas så man behöver stora mängder vid varje skörd om du tänker koka dem. Den här grönsaken passar utmärkt att så på utrymmen mellan grönsaker som tar längre tid på sig i jorden, t.ex. majs.

Spenat frodas i lätt skugga och näringsrik fuktig jord så berika den med mycket organiskt material innan du sår. Ett kväverikt gödselmedel hjälper till. Så fröna direkt utomhus så ytligt som möjligt 1 cm djupt och 2,5 cm mellan varje i rader på 30 cm avstånd från varandra. Gallra så det är 20 cm mellan plantorna.

De gror mycket snabbt, normalt på mindre än en vecka. För att kunna skörda länge fortsätt så frön var tredje eller fjärde vecka från tidig vår till när du skörda på sommaren, och på sensommaren om du vill skörda på vintern och fram till tidig sommar. 

Vattna rikligt speciellt under sommaren, för om rötterna blir torra kommer den antagligen att ”bolta” (snabbt börja blomma). Plocka unga blad då och då för att ha i sallader och använd de större bladen för ångkok och stuvningar. Om du plockar kontinuerligt kommer nya blad att bildas under en lång period. Det bidrar till att luften cirkulerar bättre och det i sin tur till att bekämpa bladmögel som annars kan skada spenatbladen.

Säsong: Spenat
Spenat är en härdig medlem av köksträdgården med sina mörkgröna blad som kan ha mörkröda nerver och stjälkar. Den växer snabbt: den kan skördas sex eller åtta veckor efter det den såtts. Varje planta kan bilda nya blad i två till tre månader.

Den enda svårigheten med den är att den har tendens att “bolta” i varmt torrt väder. När en grönsak “boltar” kan den plötsligt börja blomma vilket tar näring från bladen som inte blir lika goda och skörden blir inte heller lika riklig. Så nu finns nya det förädlade varianter av spenat för trädgårdsodlare. De sorterna “boltar” inte första taget och är dessutom motståndskraftiga mot bladmögel.