Skötsel av din gräsmatta

Gräset har behov för många näringsämnen för att uppfylla kraven om en fin, tät och slitstark gräsmatta. Tillförsel av gödsel ger ökad tillväxt och därmed fler klippningar.
Men gödsel är absolut nödvändigt för att få en fin gräsmatta som skall kunna stå emot torka, sjukdomar, slitage, mossa och ogräs.


En välskött gräsmatta är både vacker och robust

Gräsmattan är trädgårdens mittpunkt! När gräsmattan är välskött är den täta, gröna mattan en vacker syn och en härlig tummelplats för hela familjen. 

En snygg gräsmatta ger relief åt trädgårdens växter och i vältrimmat tillstånd är den robust och därför motståndskraftig mot slitage från sommarens aktiviteter. Det lönar sig att göra något av gräsmattan som trädgårdens samlingspunkt.

Skötsel av gräsmattan
För att få en tät och slitstark gräsmatta måste man gödsla minst 3 gånger under säsongen. Det finns olika sorter som även kan bekämpa ogräs och mossa samtidigt. För att få ett jämnare resultat kan man använda sig utav en spridare. 

En matta av gräs 
Regelbunden klippning håller gräsmattan i form och gör den tät och kraftig, vilket gör det svårt för ogräset att trivas. 

Gräs ska klippas - inte slås!
Se till att gräsklipparens knivar är skarpslipade. Se upp med klipphöjden: Mellan 3,5 till 5 cm är lagom för de flesta grässorter. Om man klipper mer använder gräsplantan alla sina krafter på att skapa en ny topp och då försvagas rotsystemet. 

Gräsklippning 
Regelmässig klippning ca. en gång i veckan – befrämjar gräsets tillväxt och är det viktigaste i skötseln av varje gräsmatta. Principiellt gäller det att klippa gräsmattan till en tredjedel eller hälften av höjden innan klippningen. Den lägsta klipphöjden är 3-3,5 cm och den bör man inte gå under. Klipps gräset för kort använder plantan all sin energi till nya bladskott och rotsystemet sviktar. 

Använd alltid en gräsklippare med skarpa knivar vilket reducerar sjukdomar i snittytorna på gräset. Om gräset är kort vid klippningen kan gräsklippet ligga kvar. Det finns en viss näring i det. Annars samlas gräset ihop och komposteras. 

Vattning 
Trots att en gräsmatta kan brännas helt i en torkperiod, så blir gräset grönt igen när det kommer nederbörd. Vattning av gräsmattan bör därför som huvudregel övervägas. 

Om man vill ha en grön gräsmatta hela sommaren bör vattning ske först vid tydlig torka. Har man börjat att vattna, är det nödvändigt att fortsätta torrperioden ut. Små vattenmängder ökar gräsets behov av fukta. Därför är vattning motsvarande 25 mm att föredra. 

Vattning utförs bäst på kvällen för att minska avdunstningen. En nysådd gräsmatta vattnas på förmiddagen. 

En välgödslad gräsmatta är stark 
Gräsmattan behöver näring för att bli tät, stark och motståndskraftig mot ogräs, slitage och perioder med torka. Mossa och ogräs är växter som nöjer sig med mycket mindre än gräs. Därför måste man gödsla för att få en ymnig gräsväxt.