beskydda

Mer om Silverfisk

Art:Lepisma saccharina

Silverfisk är bunden till fuktighet och värme. Därför uppträder den oftast i badrum, kök och på andra fuktiga och varma ställen. Silverfisken livnär sig på produkter innehållande kolhydrater. Kan göra skada på böcker och stärkta textilier.