Radar Dos Spray - mot flygande insekter

Var kan man köpa

Radar Dos Spray är speciellt framtagen för användning mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar och för bekämpning av getingbon i och omkring byggnader. Radar Dos Spray är utrustad med ett jetsprutmunstycke, som ger en fin spray och en bra räckvidd. Verkar direkt och effektivt.

    • Effektiv,
    • Snabbverkande,
    • Med jetsprutmunstycke

Tillgängliga storlekar:

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
Spraya i luften inomhus där det förekommer många flugor/getingar eller mot getingbon i och omkring byggnader. Sprayen hålls vertikalt eller snett uppåt. Aktivera stålmunstycket och distribuera sprayen i en mjuk flytande rörelse så den fördelas i hela rummet. Dörrar, fönster och ventilation hålls stängda under 25 minuter efter behandlingen. Akvarier skall täckas över och akvariepumpar ska stängas av. Levande fåglar avlägsnas före behandling. För att bekämpa flugor spraya direkt på flugor på fönster eller andra platser där flugorna kan tänkas vistas. Vid bekämpning av getingar använd den bifogade förlängaren och spraya produkten direkt på flygande och krypande getingar, eller direkt i boets ingång.

Dosering

Spraya 5 sekunder inomhus, räcker till ett rum på 30 m². Upprepa högst 2 gånger/dag. För behandling mot getingbon spraya maximalt i 10 sekunder. Upprepa om nödvändigt efter några dagar. För bästa resultat, behandla efter solnedgången eller före solnedgången, när getingarna är hemma. Var medveten om att getingarna kan vara aggressiva när deras bo "attackeras". Var därför försiktig och håll avstånd. Skall inte sprayas på djur eller männsikor.

Behandlad yta

  • Spraya 5 sekunder inomhus, räcker till ett rum på 30 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

OBS! Produkten är giftig för bin. Man bör därför inte använda den i närheten av biodlingar och inte heller under tiden på dygnet då bina är som mest aktiva, d.v.s. Mitt på dagen. Produkten får inte användas i andra djurhålningslokaler än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedelsproduktion tidigast efter 60 dagar efter senaste appliceringen. Produkten får inte användas för att skydda växter och växtprodukter från skadegörare orsakad av insekter. All annan användning än ovan nämnda är otillåten om den inte särskilt tillåtits.