Radar Dos - mot krypande insekterUtgått ur sortimentet

  Var kan man köpa

  Effektiv och snabbverkande mot krypande insekter inomhus och utomhus i små, avgränsade och skyddade områden. Behändig handspray som är lätt att använda.

   • Enkel att använda
   • Med långtidsverkan - upp till 6 veckor
   • Effektivt - inom 1 timme

  Tillgängliga storlekar: 400 ml

  Använda när

  Optimal användning
  Möjlig användning
  Ej lämplig

  Använda hur

  Appliceringsmetod: 
  Spraya
  Färdig att använda. Omskakas före användning. För direkt och snabbt dödande effekt används ett pumpslag från 30 cm avstånd. Applicera produkten enbart på små avgränsade ytor i och runt byggnader. Vid användning utomhus måste det behandlade området skyddas för regn. Rengör inte den behandlade ytan förrän den rekommenderade behandlingen har avslutats. För vissa insekter kan avlägsnande av födokällor bidra till att undvika återinvasion. Prova på en mindre yta först för att säkerställa att det inte blir fläckar.

  Dosering

  Håll sprutan ca 30 cm över ytan som skall behandlas. Använd max. 5 pumpslag på en yta av 32 x 32 cm (motsvarar 5 ml). Applicera inte på en yta större än totalt 2 m2 en gång per månad i högst 11 månader per år. (Behandling av 2 m2 motsvarar 100 jämnt fördelade pumpslag).

  Areal som behandlas

  • 2 m²

  Sammansättning

  Försiktighetsåtgärd vid användning

  Får ej användas mot kackerlackor och vägglöss. Om produkten inte används enligt etiketten kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen ska därför en professionell bekämpare kontaktas.

  Registreringsinformation

  Registreringsnamn: Radar Dos - mot krypande insekter

  Registreringsnummer: 5355-2-1

  Deltametrin 0,0153 vikt-%
   

  Får ej användas mot kackerlackor och vägglöss. Om produkten inte används enligt etiketten kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen ska därför en professionell bekämpare kontaktas.

  Ytterliggare information

  Långtidsverkande - effekt upp till 6 veckor beroende på typ av yta man sprutat på.