Provanto SprayLångtidsverkande spray mot skadeinsekter på prydnadsväxter

Hitta butik Hitta återförsäljare

Snabbverkande spray med långtidseffekt mot sugande skadeinsekter bladlöss, mjöllöss/vita flygare och sköldlöss på prydnadsväxter inomhus. Produkten verkar systemiskt och sprider sig via bladen ut i växtcirkulationen genom hela växten, vilket ger den ett skydd upp till 8 veckor.

    • Långtidsverkande
    • Skadar ej växten
    • Effekt efter 1 dygn

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 1 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya

• Får ej användas på ätliga växter.
• För att undvika att skadeinsekter blir resistenta mot växtskyddsmedel, dosera enligt bruksanvisning och gör inte fler än 2 behandlingar per säsong. Om problemet kvarstår, byt till ett preparat med ett annat verksamt ämne.

Sammansättning

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Provanto Spray