Provanto InsektspinnarBekämpningsmedel mot bladlöss och vita flygare/mjöllöss på prydnadsväxter

Hitta butik Hitta återförsäljare

Provanto Insektspinnar bekämpar bladlöss och mjöllöss/vita flygare på prydnadsväxter inomhus. Produkten verkar systemiskt och sprider sig genom växtrötterna ut till övriga växt delar, vilket ger växten ett långsiktigt skydd i upp till 9 veckor. Pinnen innehåller även näringsämnen som stärker växten och främjar tillväxt. 2 i 1, skyddar växten och ger samtidigt den näring som behövs.

    • 2 i ett funktion. Innehåller näringsämnen som samtidigt stärker växten och främjar tillväxt.
    • Långtidsverkande - skyddar upp till 9 veckor
    • Snabb synlig effekt

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 20 unit

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Placera

Använd preparatet vid första synliga symptom av bladlöss eller mjöllöss/vita flygare. Behandlingen skyddar mot nya angrepp i upp till 9 veckor.

Jorden i krukan ska vara fuktig när pinnen appliceras. Placera pinnen i plantans rotzon, observera att den ska täckas helt av jorden. Efter applicering vattna rikligt ovanifrån för att göra de verksamma beståndsdelarna tillgängliga för växten. 

Dosering

Kontrollera storleken på krukan och beräkna antalet pinnar som ska användas utifrån tabellen.  För större krukor, öka antalet pinnar proportionellt med storleken på krukan. 
 

Krukans diameter    Antalet pinnar
     
10-12 cm   1
13-15 cm   2
16-18 cm   4
19-20 cm   6
21-23 cm   8

 

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Får ej användas på ätliga växter.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Provanto Insektspinnar

Registreringsnummer: 5422