Plantering av marktäckande rosor

Att plantera marktäckande rosor är bara en sida av den allt populärare trenden att använda rosor på ett icke-traditionellt sätt, från häckar till kanter.

Marktäckande rosor ger färg till trädgården 

Marktäckande sorter som “Flower Carpet” och “Meidiland“-rosor med flera, täcker marken dekorativt och flödar av färg. Men det måste göras omsorgsfullt. Glöm inte att dessa plantor kommer att tappa sina blad under viloperioden och de behöver samma skötsel som vanliga rosor.

Plantering
Börja på en liten yta med tre, fem eller sju plantor. Förbered jorden genom att arbeta ner generöst med organiskt material, t.ex. kompost. Plantera på fiberduk (som du kan köpa i trädgårdsbutiker) för att förhindra ogräs att växa. Plantera de på rätt avstånd från varandra enligt instruktioner för de olika sorterna. Installera droppbevattning och täck marken med flera cm tjockt lager av t.ex. barkflis.