Olika metoder för ogräsbekämpning

Det bästa sättet att kontrollera sitt ogräs på är en kombination av tidpunkt och olika metoder.

4 metoder for ogräsbekämpning

Det finns ett antal traditionella metoder för ogräsbekämpning. Däribland att rensa för hand, rensa med hacka, använda kompost eller t.o.m blåslampa. Det bästa är att kombinera flera olika metoder och att bekämpa vid rätt tidpunkt. Ogräsmedel kombinerat med traditionella sätt som att gräva och kompostera ger oftast bäst resultat. Ogräsmedel ger vanligen lätthanterad bekämpning och är i många fall det absolut mest tidssparande och prisvärda alternativet i kriget mot ogräs!

Det finns huvudsakligen fyra metoder, och en del ogräsmedel kombinerar flera av dem.

1. Ogräsmedel som reagerar vid kontakt
Snabbverkande medel som verkar ytligt på stora områden av ogräs gör att ogräset vissnar och torkar bara några dagar efter behandlingen. Utmärkt för att bekämpa ettåriga ogräs.

2. Ogräsmedel som verkar systematiskt
Absorberas av blad eller rötter och kommer in i växtsaften och sprids på så sätt runt i hela plantan. De dödar ogräset fullständigt, inklusive rötterna, på några veckor och passar både till ettåriga plantor och perenner.

3. Ogräsmedel med residualverkan
De förblir aktiva i jorden och tränger in i rötterna på ogräs som börjar gro och växa. De hjälper således till att förebygga att nya perenner och ettåriga arter av ogräs återkommer och skyddar ofta i flera månader i sträck.

4. Ogräsmedel med selektiv verkan
Utrotar bara vissa typer av plantor och skadar inte de andra. De kan ge sig på ogräs utan att skada de plantor i närheten som du vill ha kvar. Dessa medel passar speciellt bra till behandling av gräsmattor där medlet angriper bredbladiga ogräs utan att skada gräset.