Natria SnigelbarriärEffektiv lerbarriär som beskyddar ätliga växter mot sniglar

Hitta butik

Med Natria Snigelbarriär skapas en barriär som förhindrar att sniglarna kommer åt grönsaker och plantor som man önskar att beskydda. Natria Snigelbarriär består utav ett mineralgranulat som beskyddar dina plantor och grönsaker på ett miljövänligt sätt. Produkten är effektiv mot alla typer av sniglar i trädgården, är ofarlig för barn och husdjur och kan användas på ekologisk odling. Granulatet är en rödbrun lera som absorberar vatten, och på grund av den höga fuktigheten i leran skapas en miljö som är obehaglig för sniglarna och ta sig förbi. När en snigel kommer i kontakt med leran får de en känsla av uttorkning som gör att de söker sig bort från området. Produkten har långtidseffekt, men vid kraftigt regn kan det medföra nedsatt effekt så ett nytt lager måste läggas ut.

    • Naturlig barriär mot sniglar och snäckor
    • Säker för barn och husdjur
    • Lämplig för organisk odling
    • Luktfri

Tillgängliga storlekar: 1.5 kg 3 kg

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Strö ut

Så fort snigelskador syns, lägg ut Natria Snigelbarriär runt dina grönsaker och växter som en skyddande barriär. Natria Snigelbarriär kan användas direkt på marken, samt i krukor och såbäddar.
Innan Natria Snigelbarriär läggs ut, kontrollera att det inte finns några sniglar på eller runt plantorna.
Natria Snigelbarriär har en långtidsverkande effekt.
Effekten minskar vid regn då granulaten kan bli mättade av fukt. Om det händer rekommenderas att du lägger nya granulat ovanpå de tidigare. Om barriären skadas, exempelvid vid ogräsrensning, så lägg ut ny Natria Snigelbarriär så att den blir intakt igen.
När granulatet inte längre behövs kan du med fördel vända ner det i jorden, då de bidrar till att förbättra jordens kvalitet med avseende på struktur och porositet.

Dosering

För växter i krukor: lägg en ring av Natria Snigelbarriär längs med hela innerkanten av krukan.
För enstaka växter på marken: Säkerställ att det inte är några sniglar på eller runt plantan. Lägg en ring av Natria Snigelbarriär runt om växten du vill skydda med ett avstånd på 2-3 cm från plantan.
För avgränsade ytor som såbäddar, trädgårdsland och rabatter: Fördela Natria Snigelbarriär längs ytterkanten av området du vill skydda.

Areal som behandlas

  • kg räcker till en linje på 11 m

Sammansättning

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Natria Snigelbarriär