Natria S Myrdosa

Var kan man köpa

Natria S Myrdosa kan användas för enkel och effektiv kontroll av myror i och runtomkring byggnader. Natria S Myrdosa är baserad på naturliga ingredienser. Kraftig metalldosa för användning inomhus och utomhus där myror är ett problem. Genom ett ämne som lockar till sig myror.

    • Baserad på naturliga ingredienser,
    • Med attraktivt bete,
    • Robust metalldosa

Tillgängliga storlekar: 2 unit

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Placera
Myrdosan öppnas genom att trycka in fliken vid den streckmarkerade linjen med hjälp av ett mynt. Undvik all onödig kontakt med medlet. Placera den användningsklara produkten direkt på myrornas gångstig och låt stå 8-10 veckor. Vid utomhusanvändning ska produkten placeras på platser som är skyddade mot regn eller annat vatten. Ta bort dosan när myrorna försvunnit. Finns där fortfarande myror, kan det vara ett tecken på att de inte använder dosa. Du måste flytta stationen till en ny plats.

Dosering

Vid lindrigare angrepp ska 1 burk per 12 m² ställas upp. Vid starkare angrepp ska 2 burkar per 12 m² ställas upp. Vid nya angrepp: upprepa användningen.

Areal som behandlas

  • 1-2 dosor per 12 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Öppna inte myrdosan med våld. Felaktig användning kan utgöra hälsorisk.

Registreringsinformation

Spinosad 0,08% w/w
 

Öppna inte myrdosan med våld. Felaktig användning kan utgöra hälsorisk.