Natria Pyrsol - SprayUtgått ur sortimentet

Hitta butik

Högeffektivt och bruksfärdigt besprutningsmedel baserat på naturligt pyretrum för bekämpning av skadeinsekter på prydnadsväxter, grönsaker och frukt. Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss mfl. Används inomhus, på balkongen i växthus eller utomhus. Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier. Frukt och grönsaker som behandlats kan skördas direkt, men bör sköljas innan de äts.

    • 100% biologiskt nedbrytbar
    • Bredverkande insektsmedel
    • Både prydnadväxter och ätliga växter
    • Baserat på naturligt pyretrum och rapsolja

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 500 ml

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya

Starta behandlingen så snart angeppen börjar eller de första symptomen visar sig. Kvällen är den bästa tidpunkten för behandlingen eftersom medlet verkar bäst vid lägre temperatur och intensivt solljus tillsammans med preparatet kan skada plantorna. Upprepa behandligen vid behov, dock max 2 behandlingar per år. Vid bladlöss, trips, spinnkvalster, stritar och bärfis rekommenderar vi 2 behandlingar inom 7 dagar och vid ullöss, sköldlöss och vita flygare 2 behandlingar inom 3 dagar.

Dosering

Natria Pyrsol - Spray är klar till att användas. Optimal effekt uppnås när bladen blir ordentligt fuktiga. Glöm inte bladens undersida där många insketer gömmer sig.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Ska inte användas på julstjärna. Enstaka plantor som ormbunkar och eldkrona kan komma att påverkas.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: NATRIA PYRSOL SPRAY

Registreringsnummer: PHT-0001-4574

Ytterliggare information

Bekämpar utvecklade insekter, larver och ägg. Kan användas på frukt och grönsaker, men dessa bör sköljas innan man konsumerar dem.