Natria mot ogräs & mossaUtgått ur sortimentet

Hitta butik

Natria mot ogräs och mossa är en snabbverkande produkt, helt baserad på naturliga aktiva ingredienser. Använd på grusgångar, uppfarter eller andra ställen där du vill bli av med oönskad vegetation. Synlig effekt efter 3 timmar

    • Snabbverkande - effekt inom 3 timmar
    • På uppfarter, terrasser, gångar m.m
    • Naturliga ingredienser

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 1 l 3 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
Natria mot Ogräs & Mossa ger bäst resultat när ogräset är mindre än 10 cm och i god tillväxt. Bäst resultat får du vid hög temperatur coh sol. Vid låga temperaturer är effekten lika bra, men det tar längre tid att se den. Spruta så att ogräset och mossan blir fuktiga. Natria mot Ogräs & Mossa har ingen effekt på växtens rötter eller bark. Därför kan behandling ske under häckar och buskar, samt runt träd. produkten är kontaktverkande och påverkar bara de gröna delarna av växten. Undvik spruta på gröna delar av växter som skall bevaras.

Dosering

Vid nytillväxt av ogräs från rot eller frö kan behandlingen upprepas. Maximum 4 behandlingar under tillväxtperioden med en intervall på 2-4 veckor (4-8 för mossa).

Areal som behandlas

  • 1 L räcker till cirka 10 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

OBS! Skall ej användas i gräsmattan.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: NATRIA MOT OGRÄS & MOSSA

Registreringsnummer: 4890

Ytterliggare information

Produkten skummar de första 5 minuterna efter sprutningen. Därmed är det lättare att se vart man har behandlat - och undvika dubbelbehandling. Människor och husdjur kan fritt vistas på behandlade ytor när medlet torkat in. Spruta alltid i lugnt väder för att undvika vindavdrift till andra växter som man vill bevara.