Myrr till utvattning

Hitta butik

Effektivt och långtidsverkande myrmedel för att utrota myrbon genom utvattning direkt i myrboet. Medlet verkar vid direkt kontakt med myrorna och den aktiva substansen. För att uppnå full effekt, identifiera noggrannt myrboets placering och applicera produkten där. Myrorna får medlet på sig och blir bekämpade när de går in och ut från behandlade ingångar och områden.

    • Vattnas ut
    • Tränger ner i myrgångarna
    • Med långtidsverkan

Tillgängliga storlekar: 100 ml

Product video

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Vattna ut

1. Försäkra dig att locket sitter på ordentligt, tippa sedan flaskan försiktigt och låt vätskan rinna in i det inbyggda doseringsmåttet.
2. Om du behöver reducera vätskan för rätt dosering, vinkla flaskan bakåt så att den överflödiga vätskan kan rinna tillbaka i flaskan.
3. Sätt flaskan upprätt igen, tryck och vrid samtidigt för att öppna flaskan.
4. Häll ut den uppmätta vätskemängden i vattenkannan (tryck ej på flaskan) och skruva på locket igen.

Dosering

20 ml blandas i 5 liter vatten och utvattnas på 5 m². Spädning 0,4 %. Använd 5 liter lösning per myrbo och fördela över alla ingångar.
Om behandlingen inte har lyckats minska antalet myror till en acceptabel nivå, får återbehandling utföras tidigast efter en månad.

Areal som behandlas

  • 100 ml räcker till 25 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Barn och husdjur kan beträda området när medlet torkat in. Beträd inte det behandlade området förrän det är torrt. Applicera inte produkten om regn förväntas inom 24 timmar. Applicera inte produkten vid ätliga växter eller vid områden för odling av ätbara växter.
 

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr till utvattning

Registreringsnummer: 5210

Barn och husdjur kan beträda området när medlet torkat in. Beträd inte det behandlade området förrän det är torrt. Applicera inte produkten om regn förväntas inom 24 timmar. Applicera inte produkten vid ätliga växter eller vid områden för odling av ätbara växter.
 

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterliggare information

Förvaras frostfritt och ej i solljus. Förvara inte utspädd lösning.