Myrr till utvattningLångtidsverkande myrmedel för att utrota myrbon

Hitta butik Hitta återförsäljare

Myrr till utvattning – när du har upptäckt ett myrbo Under sommarhalvåret vill man gärna spendera så mycket tid som möjligt på uteplatsen i trädgården. Något man sällan vill är spendera tiden mitt i en myrinvasion och denna produkt hjälper dig att få stopp på myror som samlas i nära anslutning till din bostad. Med Myrr till utvattning kommer du åt även där du inte ser myrorna längre. Lös gåtan med ett gediget detektivarbete där du följer efter myrorna för att hitta ingångar och utgångar till boet. Häll försiktigt i Myrrs långtidsverkande myrmedel som du har spätt ut med vatten och luta dig sedan tillbaka. Om du inte lyckas utrota myrorna med en gång kan du tålmodigt vänta på att bekämpningen sprids genom att myrorna får det på sig när de går in och ut från gångarna. 

    • Vattnas ut
    • Tränger ner i myrgångarna
    • Med långtidsverkan

Tillgängliga storlekar: 100 ml

Product video

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Vattna ut

1. Försäkra dig att locket sitter på ordentligt, tippa sedan flaskan försiktigt och låt vätskan rinna in i det inbyggda doseringsmåttet.
2. Om du behöver reducera vätskan för rätt dosering, vinkla flaskan bakåt så att den överflödiga vätskan kan rinna tillbaka i flaskan.
3. Sätt flaskan upprätt igen, tryck och vrid samtidigt för att öppna flaskan.
4. Häll ut den uppmätta vätskemängden i vattenkannan (tryck ej på flaskan) och skruva på locket igen.

 

Så använder du Myrr till utvattning 


Först och främst måste du säkerställa att locket sitter på ordentligt för att du inte ska spilla ut allt på en gång. Tippa sedan försiktigt över bekämpningsmedlet i doseringsmåttet som finns inbyggt i flaskan. Det går alldeles utmärkt att tippa tillbaka flaskan åt andra hållet om du råkar överskrida den planerade dosen. Du blandar sedan den mängd du önskar genom att öppna flaskan och hälla över innehållet i en vattenkanna där du har en korrekt uppmätt mängd vatten. För en effektiv bekämpning ska du blanda 20 ml myrmedel med 5 liter vatten – vilket också är en lagom mängd för att utrota ett myrbo. Se till att fördela innehållet över alla ingångar som du hittar. På så sätt ökar du chanserna för att hela boet utrotas genom att minimera antalet ingångar och utgångar som inte har fått myrmedlet applicerat. 

Dosering

20 ml blandas i 5 liter vatten och utvattnas på 5 m². Spädning 0,4 %. Använd 5 liter lösning per myrbo och fördela över alla ingångar.
Om behandlingen inte har lyckats minska antalet myror till en acceptabel nivå, får återbehandling utföras tidigast efter en månad.

Areal som behandlas

  • 100 ml räcker till 25 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Barn och husdjur kan beträda området när medlet torkat in. Beträd inte det behandlade området förrän det är torrt. Applicera inte produkten om regn förväntas inom 24 timmar. Applicera inte produkten vid ätliga växter eller vid områden för odling av ätbara växter.
 

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr till utvattning

Registreringsnummer: 5210

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterligare information

Förvaras frostfritt och ej i solljus. Förvara inte utspädd lösning.