Myrr SpraySpray för bekämpning av myror och krypande insekter

Hitta butik Hitta återförsäljare

Myrr Spray – kommer åt överallt Har du fått ditt hem invaderat av myror eller andra småkryp? Med Myrr Spray nära till hands kan du effektivt bekämpa myrorna och hålla dem borta i upp till sex veckor tack vare dess långtidsverkande egenskaper. Denna smidiga spray är perfekt för utrymmen där det annars är svårt att komma åt ordentligt. Om du upptäcker myror bakom väggpaneler, runt fönsterkarmar eller mellan golvbrädor är denna spray ett tacksamt bekämpningsmedel som inte bara bekämpar direkt, utan även skyddar från fler angrepp en tid framöver. Med detta sagt är Myrr Spray en bra produkt att ha till hands för ett myrfritt hem.

  • Mot myror och andra insekter
  • Med långtidsverkan - upp till 6 veckor
  • Effektivt - inom 1 timme

Tillgängliga storlekar: 500 ml

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
 • Färdig att använda.
 • Omskakas före användning.
 • För direkt och snabbt dödande effekt används ett pumpslag från 30 cm avstånd.
 • Applicera produkten enbart på små avgränsade ytor i och runt byggnader. Vid användning utomhus måste det behandlade området skyddas för regn.
 • Rengör inte den behandlade ytan förrän den rekommenderade behandlingen har avslutats. Prova på en mindre yta först för att säkerställa att det inte blir fläckar.
 • För vissa insekter kan avlägsnande av födokällor bidra till att undvika återinvasion.

 

Så sprayar du med Myrr


När sprayburken levereras är den redan färdig för att användas. Se dock till att skaka den ordentligt innan du sprayar för att blanda innehållet och på så sätt få full effekt i bekämpningen av myror, eller vilka insekterna nu är. Vi rekommenderar att du sprayar på ett avstånd på ungefär 30 cm från ytan som du vill bekämpa för att få en lagom stor spridning på bekämpningsmedlet. Sprayen är främst tillverkad för att användas inomhus, men kan även användas utomhus. För utomhusbruk ska du tänka på att inte spraya på områden som kan utsättas för regn eller annan typ av bortspolning. Spraya endast på mindre avgränsade ytor och i nära anslutning till byggnaden.

Dosering

Håll sprutan ca 30 cm över ytan som skall behandlas. Använd max. 5 pumpslag på en yta av 32 x 32 cm (motsvarar 5 ml). Applicera inte på en yta större än totalt 2 m2 en gång per månad i högst 11 månader per år. (Behandling av 2 m² motsvarar 100 jämnt fördelade pumpslag).

Areal som behandlas

 • 2 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Får ej användas mot kackerlackor och vägglöss. Om produkten inte används enligt etiketten kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen ska därför en professionell bekämpare kontaktas.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr Spray

Registreringsnummer: 5355-2-1

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterligare information

Inte bara myror
Myrr Spray fungerar mot flera typer av angrepp från olika insekter. Du ska dock inte använda sprayen mot kackerlackor eller vägglöss och alltid följa instruktionerna som finns på etiketten. Detta för att undvika resistens hos insekterna vilket innebär att produkten blir mindre effektiv. Om du har husdjur ska du vara mer försiktig och detta gäller framför allt dig med katter, eftersom katter kan vara mycket känsliga mot bekämpningsmedlet. 

Långtidsverkande - effekt upp till 6 veckor beroende på typ av yta man sprutat på.