Myrr Spray

Hitta butik

Effektivt medel för bekämpning av myror och andra krypande insekter inomhus och utomhus i små, avgränsade och skyddade områden. Behändig handspray som är lätt att använda.

  • Mot myror och andra insekter
  • Med långtidsverkan - upp till 6 veckor
  • Effektivt - inom 1 timme

Tillgängliga storlekar: 500 ml

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
 • Färdig att använda.
 • Omskakas före användning.
 • För direkt och snabbt dödande effekt används ett pumpslag från 30 cm avstånd.
 • Applicera produkten enbart på små avgränsade ytor i och runt byggnader. Vid användning utomhus måste det behandlade området skyddas för regn.
 • Rengör inte den behandlade ytan förrän den rekommenderade behandlingen har avslutats. Prova på en mindre yta först för att säkerställa att det inte blir fläckar.
 • För vissa insekter kan avlägsnande av födokällor bidra till att undvika återinvasion.

Dosering

Håll sprutan ca 30 cm över ytan som skall behandlas. Använd max. 5 pumpslag på en yta av 32 x 32 cm (motsvarar 5 ml). Applicera inte på en yta större än totalt 2 m2 en gång per månad i högst 11 månader per år. (Behandling av 2 m² motsvarar 100 jämnt fördelade pumpslag).

Areal som behandlas

 • 2 m²

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Får ej användas mot kackerlackor och vägglöss. Om produkten inte används enligt etiketten kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen ska därför en professionell bekämpare kontaktas.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr Spray

Registreringsnummer: 5355-2-1

Får ej användas mot kackerlackor och vägglöss. Om produkten inte används enligt etiketten kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen ska därför en professionell bekämpare kontaktas.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterliggare information

Långtidsverkande - effekt upp till 6 veckor beroende på typ av yta man sprutat på.