Myrr Myrsirap Myrr Myrsirap – koncentrerad myrbekämpning på tub

Hitta butik Hitta återförsäljare

Med Myrr Myrsirap får du full flexibilitet i jakten på myrorna som har invaderat ditt hem i liten eller stor skala. Det är ett effektivt sätt att angripa alla sorters myror – även tropiska – vilket gör den till en användbar produkt att ha med sig på resor till tropiska länder. Myrr Myrsirap är ett långtidsverkande bekämpningsmedel som lämpar sig bäst för inomhusbruk, men som även kan användas i utomhusmiljöer i nära anslutning till huset. Undvik att applicera bekämpningsmedlet nära avlopp, eller på ställen där det kan sköljas bort av regnet. Genom att lägga en tegelsten eller blomkruka över myrsyran skyddar du andra insekter från att komma åt lockmedlet. Se dock till att myrorna fortfarande kan komma åt sirapen.      

    • Mot myror
    • Används inomhus & utomhus
    • Hela boet bekämpas
    • Innehåller Bitrex

Tillgängliga storlekar: 4 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Applicera

Öppna tuben och kläm ut små droppar av Myrr Myrsirap på cirka 1 cm i diameter vardera.
Placera dropparna längs myrstigarna. Vid användning utomhus, applicera inte nära avlopp eller där det finns risk att dropparna sköljs bort vid regn eller rengöringsvatten.

Vid användning inomhus placeras dropparna längs myrstigar. Vid användning utomhus placeras dropparna i sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser, gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc. Om boet är placerat i stenbelagd yta (t.ex. plattor eller betong) kan produkten placeras direkt i myrboets ingång.
Vid användning utomhus skydda produkten från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Stäng tuben efter användning.

Effekt syns inom 7 dagar, boet blir helt bekämpat inom 2-6 veckor, beroende på hur stort angreppet är.
Om myrorna finns kvar kan det vara nödvändigt att behandla igen.

Dosering

Använd 1 droppe (ca 1 cm i diameter) per m2 eller löpmeter, vilket motsvarar 200 mg produkt.
Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (motsvarar en halv tub eller 10 droppar) direkt i boets ingång.

Använd max 2 g produkt (10 droppar) per myrbo.

Nerladdning

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr Myrsirap

Registreringsnummer: 5380

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterligare information

Läs etiketten före användning och följ bruksanvisningen. Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
Förhindra åtkomst till bete för barn och djur.
Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin.
Applicera produkten i skydd från direkt solljus och värmekällor (placera t.ex. inte vid element). Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat.
Om angreppet kvarstår trots att instruktionerna på etiketten har följts, kontakta en professionell skadedjursbekämpare.
Undvik långvarig användning av produkten.