Myrr ExtraEffektivt granulat som bekämpar myror utomhus

Hitta butik Hitta återförsäljare

Myrr Extra – effektiv bekämpning av myror utomhus Myrr Extra är ett långtidsbekämpande myrmedel som ökar chanserna för ett helt myrfritt hem. Dess unika granulering gör det enkelt att applicera medlet i sprickor och springor där myrorna ofta syns till. Det får ej användas på jord, gräsmattor eller i rabatter, men med fördel på trädgårdsplattor, betong eller asfalt. Populära platser för myror brukar vara terrasser, trottoarer och verandor, runtomkring bostadshus, förråd eller garage.

    • Långtidsbekämpning av myrorna
    • Produkten innehåller förutom aktiv substans också sockerbete
    • Utrotar hela myrboet
    • Innehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjur

Tillgängliga storlekar: 200 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Strö ut

Så använder du Myrr Extra


Detta granulerade myrmedel levereras i en smidig burk som du helt enkelt kan skruva av locket på för att strö ut innehållet. Du ska maximalt applicera 8 gram för ett helt myrbo och fördela detta över de ingångar och utgångar till boet som du hittar. Detta bör vara tillräckligt för total utrotning av myrboet och för fullständig bekämpning kan det ta upp till hela två månader. Om du upplever att myrorna finns kvar efter bekämpningen kan du strö ut en andra dos med myrmedel.

Tänk på att försöka strö ut granulatet direkt i boets ingångar och endast i områden som är skyddade från regn, eftersom regnet kan spola med sig bekämpningsmedlet. 

EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter. 

Dosering

Applicera max 8 g = 14 ml produkt per myrbo.
Om boet finns i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) applicera granulatet direkt i boets ingång(ar).
Om det finns flera ingångar till boet bör dosen på 8 g delas upp lika mellan ingångarna. Högst 2 bon får behandlas samtidigt.

Nerladdning

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr Extra

Registreringsnummer: 5382

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterligare information

• Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
• Förhindra åtkomst till bete för barn och djur.
• Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat.
• Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin.
• Täck över granulatet med t.ex. en blomkruka för att skydda från väder samt förhidra att bi får åtkomst till betet. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet.
• Sprid inte granulat på hårda ytor eller barmark som används som myrstigar.
• Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om det behandlade området har anslutning till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska produkten skyddas från regn och EJ appliceras på ytor som utsätts för rengöringsvatten eller kan översvämmas.
• Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig.