Myrr DFör bekämpning av krypande insekter omkring byggnader

Hitta butik Hitta återförsäljare

Myrr D – ett förebyggande bekämpningsmedel Myrr D är lösningen för dig som vill hindra myrorna att komma in i huset från första början. Detta klassiska pulver från Myrr kan du enkelt strö ut där du ser myror, runt in- och utgångar eller längs med springor och sprickor där myrorna gärna rör sig. Myrr D har en direkt bekämpande effekt och bildar dessutom en barriär för att hindra – inte bara myror utan även andra insekter som till exempel gråsuggor – att invadera huset. Myrmedlet lämpar sig endast för utomhusbruk och i anslutning till din bostad eller andra byggnader, såsom förråd eller garage. Bli kvitt både myrinvasioner och andra ovälkomna gäster som brukar växa i antal under sommaren, och njut av ett myrfritt hem. 

    • Mot myror och andra insekter
    • Långtidsverkan upp till 6 veckor
    • Endast för utomhusbruk

Tillgängliga storlekar: 250 g

Product video

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Strö ut

Mot myror: Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 ggr för att uppnå önskad dos om 2 g. Kläm inte på burken. Strö direkt i boöppningen och/eller sprickor och springor där myrorna syns. Om myrorna kommer ut ur flera öppningar är det viktigt att behandla alla genom att jämnt fördela högst 2 g pulver (3 doseringar) i alla öppningar.

Krypande insekter och gråsuggor: Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 ggr för att uppnå önska dos om 2 g. Kläm inte på burken. Strö ut 2 g pulver per 100 cm2 i insekternas tillhåll (mosvarar 3 doseringar).

 

 

Dosering

Mot myror: Använd 2 g per myrbo (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ner). Om myrorna fortfarande finns kvar efter 2-3 veckor upprepas behandlingen en gång.

Krypande insekter och gråsuggor: Högst 4 g produkt per tillhåll. Strö ut 2 g per 100 cm2 (motsvarar 3 doseringar eller vändningar av burken upp och ned). Ny behandling kan göras tidigast efter 1 månad. Kvarstående effekt i upp till 6 veckor, beroende på den behandlade ytans egenskaper.

Nerladdning

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr D

Registreringsnummer: 5356-1-2

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterligare information

Förebygger invasioner tidigt


Till skillnad från många andra myrmedel är Myrr D anpassat för att bilda en barriär så myror och dylikt inte passerar utan att bli bekämpade. Således är detta ett mycket effektivt bekämpningsmedel att strö ut runt huset så fort du anar att myrorna börjar marschera åt ditt håll. Detta resulterar förhoppningsvis i en sommar utan angrepp från skadeinsekter och du kan slippa ett ständigt krig med diverse bekämpningsmedel när de redan har tagit sig in i huset. 

Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen bör en professionell bekämpare kontaktas. Får ej användas för bekämpning av tropiska myror, kackelackor och vägglös.