Myrr D

Hitta butik

Myrr D håller myrorna borta. Hindrar effektivt myrorna från att komma in i huset eller andra ställen.

    • Mot myror och andra insekter
    • Långtidsverkan upp till 6 veckor
    • Endast för utomhusbruk

Tillgängliga storlekar: 250 g

Product video

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Strö ut

Mot myror: Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 ggr för att uppnå önskad dos om 2 g. Kläm inte på burken. Strö direkt i boöppningen och/eller sprickor och springor där myrorna syns. Om myrorna kommer ut ur flera öppningar är det viktigt att behandla alla genom att jämnt fördela högst 2 g pulver (3 doseringar) i alla öppningar.

Krypande insekter och gråsuggor: Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 ggr för att uppnå önska dos om 2 g. Kläm inte på burken. Strö ut 2 g pulver per 100 cm2 i insekternas tillhåll (mosvarar 3 doseringar).

Dosering

Mot myror: Använd 2 g per myrbo (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ner). Om myrorna fortfarande finns kvar efter 2-3 veckor upprepas behandlingen en gång.

Krypande insekter och gråsuggor: Högst 4 g produkt per tillhåll. Strö ut 2 g per 100 cm2 (motsvarar 3 doseringar eller vändningar av burken upp och ned). Ny behandling kan göras tidigast efter 1 månad. Kvarstående effekt i upp till 6 veckor, beroende på den behandlade ytans egenskaper.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr D

Registreringsnummer: 5356-1-2

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterliggare information

Om angreppet fortsätter efter den rekommenderade behandlingen bör en professionell bekämpare kontaktas. Får ej användas för bekämpning av tropiska myror, kackelackor och vägglös.