beskydda

Mer om Myra

Svartmyra (Lasius niger)även kallad svart tuvmyra eller trädgårdsmyra, är en av de vanligaste myrarterna i Sverige. Den är helt svart och 2-4 mm lång.

De kan ibland ställa till problem då de bosätter sig inomhus och förökar sig sig i väldig fart.
Svartmyrorna lämnar kolonin och ger sig på jakt efter föda. De skapar ett doftspår hela vägen tillbaka till samhället, och på så vis dröjer det inte länge förrän hundratals myror kommer tillbaka.

För att skydda sig kan man hålla rent och inte ha gamla fläckar som innehåller socker eller gammal mat framme. Myrorna älskar allt som är sött, därför söker sig myrorna till där livsmedel förvaras.

Svartmyra kan ibland ställa till problem utomhus genom att bygga bon under stenplattor, runt husgrunder, i rabatter och liknande. På så sätt kan myrorna underminera och göra så att växter också torkar ut.
Ett kolonisamhälle består av en drottning och arbetare. Vid speciella tillfällen på sommartid utvecklas även flygmyror, och finns således inte konstant.

Tänk på att inte bekämpa myror utomhus i onödan, då de är en del av vår natur.


Rödmyran (Formica rufa) är i Sverige en av de mest vanliga myrarterna. Den har en kroppslängd på runt 5-9 mm och är röd och svart till färgen.

Den saknar en gadd, men blir den angripen kan den försöka bita dig och spruta in myrsyra i såret genom sin bakkropp.

Rödmyran lever i stackar som kan bli väldigt stora, uppåt 2 meter höga. De kan då innehålla mellan 100 000 till 1 miljon myror med flera drottningar. 
Ofta kan samhällena bestå av flera stackar som ligger nära intill varandra. 

Den kan upplevas som obehagliga speciellt om man har dem på tomten. Bekämpning av dessa är inte lätt.
Tänk bara på att inte bekämpa myror utomhus i onödan, då de är en del av vår natur.


Faraomyran (Monomorium pharaonis) är en allätare, fast lever helst på proteinrika livsmedel. Men också av avfall med organiskt ursprung. 

Denna myra som härstammar från tropikerna är gulaktig till färgen, med mörk bakkropp och är ca 2 mm lång. Myran trivs där temperaturen året runt är ca 27-30 °C. 
Vilket betyder att när den träffas på i Sverige är den helt beroende av uppvärmda hus för att överleva.

För att minska myrangrepp inomhus kan man försöka förhindra myrorna att ta sig in genom de naturliga inkörsportarna till huset. Om det är så att myrorna har byggt sina bon i väggar, golv och tak så använd myrmedel i pulverform. Det gäller att försöka pudra så att inte myrorna störs och flyttar ner till mer svåråtkomliga ställen.

Faraomyran bildar många små bon och är därför svår att lokalisera och besvärlig att bekämpa.