gödsla

växter

beskydda

skötsel

Mer om Lök växten

Art: Allium cepa
Familj: Amaryllidaceae
 

Hur den planteras: Lök
Lök trivs i varmt tempererat klimat. Den optimala temperaturen för att den ska gro är 15-23 oC. Den är härdig och kan anpassa sig till kyligare klimat om det behövs.

Tidpunkten för att så de beror på vad de ska användas till, t ex den som ska lagras har inte samma som den som ska ätas färsk. Att odla från frön kan vara svårt för en nybörjare. Det är lättare och vanligare att man odlar från lökuppsättningar. Uppsättningarna är i stort omogna lökar som har frösåtts av en expert. Man kan plantera de från februari till mars.

Plantera uppsättningarna i rader med ett mellanrum på 15-20 cm mellan varje uppsättning och 30 cm mellan varje rad och på 0,5-1 cm djup.

Om du frösår ska det göras i en drivbänk från februari till mars och sedan planteras ut under mars och april. Man kan även fröså från september till november och plantera ut de under oktober och november beroende på klimat. Vårgroddplantor kan läggas i små fåror och kräver mindre skydd.

Jorden ska vara lucker, bördig, och inte vattensjuk. Lök föredrar lätt surt pH-värde. Vattna de inte för mycket eftersom plantan är känslig för både för torr och för blöt jord.

Löken är krävande då gäller gödsling och kräver då speciellt kalium och fosforbaserade gödselmedel. Förbered jorden väl innan du sätter dem och gödsla. Ytterligare två doser behövs och ännu en dos när löken svällt. Undvik grönkompost som kan göra att löken ruttnar.

Säsong: När ska du skörda lök?
Lök finns traditionellt i tre färger gul, röd och vit. Lökplantan består av blommor, rötter, blad och en lök och det är den man i huvudsak äter. De odlas som ettårig men är bienner. Blommorna är gulvita men kan även vara rosa och ser ut som paraplyn.

Löken består av flera köttiga lager med en tunn hinna mellan varje lager. Det är också en hinna ytterst som bildar skalet. 

Den skördas under sommar och höst. När bladen börjar vissna och bli bruna och torra är det dags att skörda den.

För att lagra löken över vintern, placera lökarna med bladen i direkt solljus och torka dem. Lägg sedan lökarna på en torr plats, i ett luftigt skåp eller dylikt, i 10 - 15 dagar. Häng dem sedan på en torr plats i en temperatur på 3-4 °C.