Kompost: Återvinning i trädgården

Kompost är en biprodukt av ruttnande organiskt material, t.ex. höstlöv, äggskal, gräsklipp och kaffesump.

Kom igång att kompostera!

Många odlare kallar det för “svart guld” och det är en idealisk jordtillsats därför att den förbättrar jorden, ökar plantornas hälsa och ger ett bättre försvar mot ogräs. Kompost gör allt detta - och mer därtill. Du kan också använda kompost som gödselhalm/marktäckning för att utrota ogräs.
På några timmar kan du få ihop till en enkel komposthög och vara på väg mot hemgjord färdig kompost. 

Fördelar med kompost
Kompost i trädgården ger bara fördelar.

Bördighet: Kompost ger en lång rad av näringsämnen till jorden inklusive enzymer och mineraler i en form som tas upp av plantans rötter. Kompost släpper långsamt ut denna näring och skapar således ett säkert gödselmedel som inte bränner plantorna. Du kan aldrig överdosera kompost. Om du tillsätter konstgödsel så hjälper mikroorganismer i komposten till att ta upp den näringen.

Jordmån: Kompost förbättrar all slags jord. Lerrik jord blir luckrare, sandig jord håller fuktigheten bättre och redan bra jord blir ännu bättre. Kompost luckrar upp jord och hindrar att den spricker på ytan vilket förbättrar dränaget. Varför är kompost så bra? Det är 100 % organiskt vilket ökar jordens förmåga att hålla sig fuktig och förbättrar dess struktur.

Fördelar: Kompost ökar antalet gynnsamma insekter, t.ex. daggmask, myror och tusenfotingar samt mikroorganismer  t.ex. svampar , alger och nematoder och deras aktivitet i jorden. Det är denna fauna som bryter ner organiskt material och förvandlar det till näringsämnen som enkelt kan tas upp av rötterna. När det finns en frisk och aktiv fauna, som i kompost, kan de också hjälpa till att bekämpa sjukdomar som angriper växterna.