Keeper Total S - SprayProdukten är inte till försäljning i butik längre men är godkänd för användning till 2020-06-30

Hitta butik

Keeper Total S spray är en färdigblandad systemiskt verkande produkt mot de flesta ogräs och gräsarter. Speciellt lämplig då mindre områden skall behandlas.

    • Bekämpar både blad och rötter
    • Jorden brukbar efter 2 veckor
    • Ergonomisk flaska

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 1 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
Mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser. Behandling får ej ske i sjöar och andra vattensamlingar. All annan användning är otillåten.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Observera! Använd ej denna produkt på ogräs i gräsmattan.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Keeper Total S

Registreringsnummer: PHT-0019-4489

Observera! Använd ej denna produkt på ogräs i gräsmattan.