Keeper Total K - OgräskoncentratProdukten är inte till försäljning i butik längre men är godkänd för användning till 2020-06-30

Hitta butik

Keeper Total K är en formulering för effektiv bekämpning av ogräs på större områden. Effektiv mot ogräs som maskros, kers, brännässla, tistlar m.fl. samt gräsarter. Utmärkt att använda mellan stenplattor. Keeper Total K verkar systemiskt, d.v.s upptas genom plantornas gröna delar och transporteras med saftströmmen till rötter och underjordiska utlöpare, som därmed bekämpas.

    • Bekämpar både blad och rötter
    • Jorden brukbar efter 2 veckor

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 1 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Vattna ut
Mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser. Behandling får ej ske i sjöar och andra vattensamlingar. All annan användning är otillåten.

Dosering

På smått och lätt bekämpat ogräs uppmäts 20 ml ogräskoncentrat per 1 liter vatten i sprutan. På stort och svårbekämpat ogräs uppmäts 40 ml ogräskoncentrat per 1 liter vatten i sprutan. Med svårbekämpat ogräs menas arter som björnloka, hästhov, vitklöver, snärjmåra, kirskål och brännässla

Areal som behandlas

  • 1 L räcker till 1000 m2

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Observera! Använd ej denna produkt på ogräs i gräsmattan.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Keeper Total K

Registreringsnummer: PHT-0020-4504

Observera! Använd ej denna produkt på ogräs i gräsmattan.

Ytterliggare information

Blandas med vatten i trädgårdsspruta.