Keeper mot Ogräs & MossaSnabbverkande spray mot ogräs och mossa

Hitta butik Hitta återförsäljare

Keeper mot Ogräs & Mossa kan med fördel användas både före och efter behandling med Keeper Easy Clean och Easy Seal, för att hålla ogräs och mossa borta. Produkten är snabbverkande och ger effekt redan inom 3 timmar. Används mot ogräs och mossa på uppfarter, gångar, uteplatser m.m. Produkten är 100 % biologiskt nedbrytar. Ej för användning på ätliga växter. All annan användning är otillåten.

  • På uppfarter, terrasser, gångar, mellan stenplattor, längs staket och husgrunder
  • Vid spridning på hårdgjorda ytor får endast enskilda växter behandlas
  • Kan användas under och runt träd och buskar

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar: 1 l

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Spraya
 • Keeper mot Ogräs & Mossa är ett kontaktverkande ogräsmedel och ger bäst resultat när ogräset är mindre än 10 cm och är i god tillväxt, d v s fram till sommaren.
 • Hög tempratur och solsken ökar effekten hos produkten.
 • Vid nytillväxt av ogräs från rot eller frö kan behandlingen upprepas
 • Maximum 4 behandlingar med ett intervall på 2–4 veckor för ogräs och 4–8 veckor för mossa.
 • Keeper mot Ogräs & Mossa har ingen effekt på rötter eller bark. Därför kan behandling ske under häckar och buskar samt runt träd. Undvik att träffa växternas gröna delar med sprutvätskan, då detta kan ge brännskador.

Dosering

Spruta så att ogräs och mossa blir fuktig.

Areal som behandlas

 • Förpackningen räcker till 10 m²

Sammansättning

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Keeper mot Ogräs & Mossa

Registreringsnummer: PHT-0044-4890

Ytterliggare information

 • Produkten skummar de första 5 minuterna efter sprutningen. Därmed är det lättare att se var man har behandlat och undvika dubbelbehandling.
 • Människor och husdjur kan fritt röra sig på behandlade ytor när medlet torkat in.
 • Spruta alltid i lugnt väder för att undvika vindavdrift till växter som man vill bevara.
 • OBS! Ska ej användas i gräsmattor.