Kalksalpeter

Var kan man köpa

Kvävegödselmedel, ger växterna en extra kvävegiva under sommaren. Innehåller främst snabbverkande nitratkväve. Grundgödsla alltid på våren med Stroller blå.

    • Snabbverkande kväve för extra växtkraft

Tillgängliga storlekar: 7.5 kg

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Sprida
Gödsla alltid i samband med regn eller bevattning.

Dosering

Gräsmattor: 2,5 kg / 100m² ett par gånger under sommaren.
Köksväxter: 250 g / 10m² under försommaren.
Prydnadsbuskar: 250 g / 10m² under juni-juli.
Fruktträd och bärbuskar: 300 g / 10m² på öppen jord efter blomningen.

Areal som behandlas

  • Räcker till ca 300 m²

Registreringsinformation