Insektsinvasion på hösten

Svala morgnar och sköna kvällar vid brasan är hösttecken. Men på hösten invaderar också insekter ditt hem - inte lika trevligt.

In i värmen

När dagarna blir kortare och temperaturen sjunker börjar insekter söka efter övervintringsplatser. I varmare regioner, när den torra säsongen går över i den våta, letar insekter efter torra platser att vara på. Medan du själv förväntningsfullt tänker på att tillbringa den kommande säsongen inomhus och ha det varmt, torrt och ombonat, så har tänker insekter likadant och anser att ditt hem kan bli ett paradis för dem.

När insekter börjar krypa, hoppa och på annat sätt nästla sig in i ditt hem tar de tillfället i akt för att få skydd undan vinterkyla, regn och snö. En öppen dörr, en spricka i fasaden eller vilken öppning som helst i ditt hus är en inbjudan för dem att övervintra.

Väl inne i huset befinner sig insekterna i någon slags halv-dvala (diapause). De tillbringar denna vilotid i hål i väggar, krypgrunder eller vindsutrymmen.

Vad ligger bakom denna migration?
Det finns flera orsaker till insekternas årliga vandringar. De viktigaste är dagens längd och temperatur. Kortare dagar och kyligare väder signalerar att det är dags för dem att söka sig till lämpliga övervintringsplatser. T.o.m. de som lever under jorden, som larverna i din gräsmatta, får signaler om att borra sig djupare ner i jorden. Deras signal är jordtemperaturen - när jorden blir svalare gräver de sig djupare ner.

Varför i mitt hus?
Många orsaker - en del av dem känner bara insekterna själva till - finns för att de väljer just ditt hem.

  • Det är inte ovanligt att insekter samlas i tusental på väggar som vetter åt väst eller syd. Dessa väggar behåller solvärmen och värmer kalla insekterna.
  • Vissa färgnyanser drar till sig vissa insekter. Bärfisar och clusterflugor t.ex. gillar ljusa ytor.
  • Jordbaggar har tendens att invadera hus som står nära trädgårdsland.
  • Lönnträdsbaggar trivs på gårdar med hon lönnträd och sirapslönnträd (speciellt silverlönn) - eftersom de lever på dessa under sommaren.
  • Tusenfotingar förflyttar sig från fuktiga rabatter rika på kompost till fuktiga källare.
  • I varmare klimat har myror och kackerlackor en tendens att söka sig inomhus när vädret blir höstligt.
  • När insekter övervintrar i ditt hus så misstänker forskare att de efterlämnar kemiska spår som drar till sig de kommande generationerna.

En annan orsak till att insekter väljer ditt hus är helt enkelt för att de inte gör skillnad på barken på ett träd och träfasaden på ditt hus (t.o.m. om den är i plast). Båda har överlappande kanter som bildar springor idealiska för att övervintra i. För en insekt ser de ut att ge likvärdigt skydd.