Hur planterar man ett fruktträd och plantor?

När man ska plantera fruktträd eller plantor är mycket viktigt att börja tid innan utplanteringen ska äga rum.

Träd ger trädgården karaktär

Första steget är att förbereda jorden genom att gräva en stor grop. Gropen ska vara tre gånger bredare än behållaren som plantan befinner sig i, och lika djup som rötternas längd. Förbered dig på att du måste gräva en grop på cirka 70-80 cm i diameter och ungefär 60 cm djup. Luckra försiktigt upp jorden runt gropen för att mjuka upp gropens sidor, men undvik att det blir sättningar längre ner. 

Plantera ett träd eller en planta i behållare   
Om du planterar ut ett träd eller en planta som köpts i en behållare, täck jorden i botten på gropen med ett lager täckningsmaterial för att hindra att ogräs får fäste i den. Tillsätt därefter kompost eller något gödselmedel. Sedan är det bästa att lägga ett lager med planteringsjord så att det bildas en liten kulle i gropen där du placerar rötterna.

Ta bort behållaren och lägg rötterna på kullen. Dra lite lätt i rötterna, men akta dig för att bryta eller skada dem eller jordklumpen runt rötterna.

Jorden i gropen ska inte vara kompakt, den ska vara lucker och fuktig men inte för blöt. Det är viktigt att vattna jorden där plantan är satt för att få den att växa ordentligt.

Till slut fyller du gropen med jord och ser till att inte täcka jorden som kom med i behållaren eller trädsticklingen. Det enklaste är att vara två om jobbet så den ena personen håller i plantan, och den andra fyller igen gropen med jord.

Tryck en påle djupt ner i marken bredvid gropen. Den kommer att stödja trädsticklingen eller plantan. Ett träd fästs med en bindning som kan vara av plast eller kokosfiber. 

Plantera ett barrotat-träd
Det går till på samma sätt som beskrivet ovan, men se till att rötterna hålls fuktiga hela tiden innan det planterats ut.

Det bästa är att förbereda planteringsgropen minst en månad innan du planterar trädet. Se till att gräva gropen tillräckligt stor. Längst ner i den lägger du ett täckningsmaterial och gödsel sedan hela “rotbollen”. Rötterna särar du på innan, men aktar dig för att skada dem, men de yttre rötterna behöver utrymme för att underlätta att de tar sig.

Fyll igen gropen men se till att inte täcka sticklingen för mycket.