Hur beskär man rosor?

Att beskära rosor är livsviktigt för att hålla plantan frisk. Ju mer du beskär, ju större blommor får du i allmänhet. Rosenplantor som beskärs i mindre grad får fler blommor men de kan vara av sämre kvalitet och mindre stora.

Beskära rosor

Det finns många orsaker till att beskärning, däribland följande:

  • Det minskar plantans storlek.
  • Näringsämnena går till stjälkar och blomning och gör dem kraftigare och bättre.
  • Ger busken struktur och vackrare form.
  • Avlägsnar döda kvistar eller sådana som brutits eller är missbildade. Dem kunde tagit värdefull näring från resten av plantan.
  • Stimulerar nyväxt och skottbildning.
  • Gör att näringsämnena stimulerar blommorna som blir större. 

Ju mer du beskär, ju större blommor får du i allmänhet. Rosenplantor som beskärs i mindre grad får fler blommor, men de kan vara av sämre kvalitet och mindre stora.

Många rosenodlare är rädda för att beskära. Helt enkelt för att olika sorter kräver olika metoder. En del ska beskäras tidigt på året, en del under vintermånaderna och graden av beskärning kan också variera mycket beroende på vilken typ av rosor det handlar om. Rosor av Floribunda-typ behöver bara lätt beskärning för att blomma, medan den storblommiga Hybrid Tea Rose kräver att bli kraftigt beskuren för att fortsätta bära sina stora, yviga blommor.

Beskärning under vintern
För bästa resultat beskär rosorna under vintern när plantan befinner sig i vilofasen. Vinterbeskärning ska påbörjas sent på vintern när alla blad fallit av och innan nya knoppar och blad har bildats på rosenplantan. Unga plantor som inte har tagit sig helt och hållet, ska beskäras mycket försiktigt och i mindre utsträckning än en fullvuxen planta. Låt ett antal knoppar och stjälkar vara utan beskärning de första åren. 

Beskär i proportion till plantans ålder och storlek. Vanligtvis lämnar man kvar 4-8 stjälkar, men du kan beskära mer aggressivt på plantor som växer kraftigt. Undantag görs för klätter- och klängrosor, vilka blir än mer exceptionella ju mer man beskär under nästa blomning. 

Undvik att ta bort de livskraftigaste knopparna som finns på stjälkarna i mitten. De befinner sig oftast närmast det mest yviga bladverket. Se till att de knoppar du lämnar kvar pekar utåt så de växer ut från stjälken. Dessa knoppar har tendens att producera de vackraste och mest spektakulära rosorna.  

Varje planta ska bestå av gamla och nya stjälkar. Välj ut dem som ger bäst form åt plantan och klipp bort alla andra; särskilt bland de äldre. På äldre stjälkar låter du ett sidoskott vara kvar och klipper bort alla andra nya som bildats under sommaren.    

Sommarbeskärning
Sommarbeskärning består i att ta bort alla vissna blommor efter den första blomningen. Beskär innan några nypon bildats. De tömmer plantans energireserver och förhindrar vidare blomning den säsongen. Så snart du klippt bort blommor så skyndar sig plantan att producera nya och inom 6-10 veckor, beroende på sort, blommar den på nytt.

För att få de att blomma under hela sommaren så gör samma sak fram till ungefär 6 veckor innan det blir frost. 

Beskärning av klätter- och klängrosor
Klätter- och klängrosor har en mjukare och mer slingrande stjälk än traditionella rosenbuskar. De kan odlas på låg höjd eller dekorera pergolor, spaljéer, terrasser och väggar. De behöver stödjas men producerar mer blommor då än i horisontellt läge.

Välj först ut de mest livskraftiga stjälkarna som kommer att växa bäst och ge de vackraste och mest spektakulära blommorna och isolera dem. Börja sedan beskära gamla delar som kanske är 3- 4 år gamla. Bind upp nya skott så de växer lodrätt vilket ger bäst resultat.

Beskärning av rosenbuskar 
Ta först bort överflödiga blad och klipp ner grenarna så att de som är kvar blir ungefär 15 cm långa. När du trimmar tänk på att ge busken en vacker form. Tänk på att inte låta den bli för stor så den tål blåsigt väder.

Om det finns rotskott längst ner vid basen av busken så rensa bort dem för att undvika att de tar näring från rosenbuskens viktigare grenar.  

Beskärning av miniatyrrosor
Varianter av miniatyrrosor kräver mycket lite beskärning, och om det handlar om dvärgrosplantor så kanske de inte behöver någon beskärning över huvud taget. Ta bara bort döda eller skadade kvistar så att den inte förlorar näringsämnen. Om det behövs kan du beskära för ge plantan önskad form.