beskydda

prevent

Mer om Geting

Art:Vespidae

Getingarna kan placera sina bon på vindar, under takfoten, i förråd, i ihåliga träd, i fågelholkar och liknande. Stora bon kan innehålla upp till 7000 st individer. Om man vill eller måste bekämpa ett getingbo måste detta ske med största försiktighet då getingarna är mycket agressiva. Använd lämplig skyddsutrustning samt utför arbetet på kvällen.