Förstå sig på invaderande insekter

Antingen det gäller en enda larv eller en svärm av syrsor är det aldrig trevligt att hantera invaderande insekter.

Insekter söker skydd

När insekter under hösten söker sig in till dig så är det inte för att kalasa på dig eller de dina. De kommer för att söka skydd.

Under vintern befinner sig insekterna i dvala kallad diapause. Blodet på många insekter som övervintrar som fullvuxna, producerar ett kemiskt antifrysliknande medel som gör att dem inte fryser ihjäl. Det gör att de kan övervintra bakom bark eller under vissna löv och överleva tills våren kommer, då deras blod återgår till sitt varmväderstillstånd.

Trots denna anpassning till att överleva vintern så har t.ex. bärfisar och lönnträdsbaggar tendens att senarelägga vinterdvalan och i stället söka sig till varmare ställen när temperaturen sjunker. Det är därför de tar sig in i ditt hem.

Insekterna förökar sig inte under vintern. Många kommer inte ens att överleva. Men de som gör det kommer att vakna från sin vintersömn så snart de känner värme. Det gör att du till din förvåning kan se insekter kila omkring en solig dag mitt i vintern.

Fuktighet spelar roll
De flesta insekter kan inte reglera sin kroppsfuktighet så de bor på fuktiga platser. Det är därför du hittar många höstinkräktare t.ex. almträdsbaggar, spindlar, tusenfotingar eller syrsor i källaren. Att hålla sin källare så torr som möjligt hjälper till att minska inflödet av djur som letar efter ett fuktigt ställe att tillbringa vintern på.

I delar av huset kan du möta fuktkrävande insekter, som i köket och badrummet. Det är inte ovanligt att upptäcka tusenfotingar, myror eller tvestjärtar i handfat eller på diskbänkar. Gör dessa platser mindre attraktiva genom att torka av dem på kvällen när de inte används längre.

Rovinsekter och deras byte
När du träffar på insekter i ditt hem så ta reda på om de är där hela året eller om de migrerar. Insekter som gräsbaggar, jordbaggar, vargspindlar och clusterflugor kan vara blivande övervintrare som letar efter en bra övervintringsplats. Tusenfotingar, spindlar eller silverfiskar finns hela året om, ifall de hittar något att äta där.

När du har som mål att minska deras antal, ta reda på om det är rovinsekter eller bytesinsekter. Tusenfotingar och spindlar livnär sig på andra insekter. Utrota deras byten så kommer de att svälta ihjäl. Silverfiskar som kan bli 8 år gamla, kalasar på fuktiga bokomslag, papp eller saker som innehåller stärkelse. Minska fukten så försvinner de.

Hantering av inkräktare
Vad ska du göra när du upptäcker en massa inkräktande insekter? Slå ihjäl flugor och krossa spindlar, myror, tusenfotingar, syrsor och silverfiskar. Men se upp när du krossar silverfiskar, det blir fläckar på ljusa ytor. Tusenfotingar torkar och är sedan lätta att dammsuga upp.

Var försiktig när du har ihjäl jord-, lönn- eller bärfisar- alla släpper ut illaluktande gas när de krossas. Det är bättre att fånga eller dammsuga upp dem. Lägg sedan dammsugarpåsen i en plastpåse, stäng den ordentligt och kasta den långt bort om du samlat ihop en större mängd, för en del har säkert överlevt i dammsugarpåsen.

Även om du redan sett insekter hemma hos dig är det inte för sent att vidta åtgärder - ute eller inne - för att minska eller till och med förhindra kommande insektsinvasioner.