Flash Paste

Var kan man köpa

Flash Paste är klar att använda och packad i doseringspåsar. Produkten får endast användas inomhus. Innehåller påfyllningsbar betesstation.

    • Snabbverkande musgift
    • Innehåller påfyllningsbar betesstation
    • Enkel att använda
    • Smakrikt bete i färdiga doser (innehåller 8 st)

Tillgängliga storlekar: 80 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Placera
Bait

Kontrollera regelbundet betets förbrukning och ersätt förbrukad eller gammalt bete tills mössen är borta.
Inspektera betesstationerna några dagar efter första appliceringen ägt rum, därefter 1 gång i veckan så länge betet konsumeras.
Behandlingen kan upprepas i situationer där det  nns tecken på ny gnagarförekomst (t.ex. färsk spår eller spillning).

Dosering

Dosering mot husmus (vuxna och unga): Anpassa doseringen efter utifrån populationens storlek. Använd 10-20g (1-2 påsar) per betesstation.
Placera betesstationerna med 5 meters mellanrum där mössen är aktiva. Vid hög förekomst av möss kan betesstationerna placeras med 3 m mellanrum.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Läs alltid etiketten innan användning.
Följ bruksanvisningenför att undvika risker för människors hälsa och miljön.
Undvik all onödig exponering.
Använd inte produkten där livsmedel, matredskap eller ytor för beredning av mat kan komma i kontakt med eller förorenas av produkten.
Öppna ej dospåsen.
Beten ska fästas inne i åverkanssäkra betesstationer för att minska risken för förtäring och förgiftning av barn, husdjur och andra målgrupper av djur.
Betesstationerna ska fästas och placeras i områden som inte kan kommas åt av barn, husdjur, fåglar och andra vilda djur utom möss.
Använd handskar vid hantering av dospåsar, betesstationer och döda möss.
Tvätta händerna direkt efter hantering och användning av produkten, samt innan du äter, dricker eller röker.
Säkerställ att det inte  nns alternativa födokällor i anslutning till betesstationerna.
Leta regelbundet upp och avlägsna döda möss.

Registreringsinformation

Läs alltid etiketten innan användning.
Följ bruksanvisningenför att undvika risker för människors hälsa och miljön.
Undvik all onödig exponering.
Använd inte produkten där livsmedel, matredskap eller ytor för beredning av mat kan komma i kontakt med eller förorenas av produkten.
Öppna ej dospåsen.
Beten ska fästas inne i åverkanssäkra betesstationer för att minska risken för förtäring och förgiftning av barn, husdjur och andra målgrupper av djur.
Betesstationerna ska fästas och placeras i områden som inte kan kommas åt av barn, husdjur, fåglar och andra vilda djur utom möss.
Använd handskar vid hantering av dospåsar, betesstationer och döda möss.
Tvätta händerna direkt efter hantering och användning av produkten, samt innan du äter, dricker eller röker.
Säkerställ att det inte  nns alternativa födokällor i anslutning till betesstationerna.
Leta regelbundet upp och avlägsna döda möss.