Black Pearl GrainSnabbverkande musgift med smakrikt bete

Var kan man köpa

Black Pearl Grain är klar att använda och packad i doseringspåsar. Smakrikt bete (havrekorn), påminner om musens naturliga föda. Produkten får endast användas inomhus. Innehåller påfyllningsbar betesstation.

    • Snabbverkande musgift,
    • Innehåller påfyllningsbar betesstation,
    • Smakrikt bete (havrekorn), påminner om musens naturliga föda

Tillgängliga storlekar: 80 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Placera
Bait

Kontrollera regelbundet betets förbrukning och ersätt förbrukat eller gammalt bete tills mössen är borta.
Inspektera betesstationerna några dagar efter första appliceringen ägt rum, därefter 1 gång i veckan så länge betet konsumeras. Behandlingen kan upprepas i situationer där det finns tecken på ny gnagarförekomst (t.ex. färska spår eller spillning).
Leta regelbundet upp och avlägsna döda möss under behandlingen, minst så ofta som betet kontrolleras och/eller fylls på. Ta bort alla betesrester och betesstationer efter avslutat bekämpning.

Dosering

Använd 1-2 påsar (10-20g) per betesstation. Placera betesstationerna med 5 meters mellanrum där mössen är aktiva. Vid hög förekomst av möss kan betesstationerna placeras med 3 m mellanrum.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras ej tillsammans med livsmedel, dryck och foder.
Förvaras inlåst i väl tillsluten originalförpackning på sval, torr och väl ventlierad plats.

Registreringsinformation

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras ej tillsammans med livsmedel, dryck och foder.
Förvaras inlåst i väl tillsluten originalförpackning på sval, torr och väl ventlierad plats.