Basmetoder för insektsbekämpning

Dessa tips hjälper dig att identifiera hur våra produkter kan hjälpa dig att få kontroll på insekter i och omkring hemmet.

Inomhus

 • Spreja under diskbänken, på toaletter och i stora skåp i köket.
 • Spreja runt golvlister, ytterdörrar och trösklar, sprickor och springor.
 • Spreja under handfat och på badrumslister.
 • Rör inte de sprejade områdena för att ge långvarig effekt; upptill 12 månader inomhus (läs alltid bruksanvisningen och följ instruktionerna).

Utomhus

 • Behandla jord, gräsmattor eller gångar belägna nära huset.
 • Behandla sprickor och fogar i byggmaterialet, där insekter kan gömma sig.
 • Spreja runt dörr- och fönsterkarmar, bakom avloppsrör och luckor.
 • Eftersom många insekter lever direkt utanför din dörr bör du behandla ytor nära huset så insekterna hindras från att komma in i det. Behandla särskilt väggar med klätterväxter eller andra ytor där insekter kan tänkas gömma sig.
 • Behandla längs husgrunden, portar och under altaner. Utomhus lämpar sig medel som strös bättre än sprejer och verkar längre. Använd strömedelsbehandling runt hus, garage och uthus.
 • Behandla vedstaplar, trädgårdsskjul och soptunnor.
 • Behandla myrstackar och myrstigar som leder mot huset.
 • Spreja snickarbinas ingångar i träfasader, tak, träbitar och annat där du kan hitta bin.