Att lyckas med blåbär

Satsa på blåbär när du ska utöka din trädgårdsodling av ätliga produkter. De är lätta att odla och ger bra avkastning.

Dessa små blåbärsbuskar förskönar också landskapet under blomningen. Vita, klockformade vårblommor är vackra och drar till sig blicken. Buskarna lyser på hösten med sina guldfärgade, brandgula, röda eller bronsfärgade blad beroende på sort.

Detta bör du ta hänsyn till innan du börjar odla:

Blåbär kräver mycket sur jordmån för att växa och ge avkastning. Jordens pH-värde måste ligga mellan 4.0 och 5.5; allra helst mellan 4.5 och 4.8.

Vissa jordar har detta pH-värde, men oftast så måste du ändra din jords pH-värde. Detta gör du genom att tillsätta torvströ, bomullsfrömjöl, järnsulfat eller svavelsyra med långsam upptagning. Att kompostera med eklövskompost, tallbarr eller tallbarkskompost hjälper också till att bevara jordens surhetsgrad.

Blåbär har ett grunt rotsystem vilket gör dem till ett idealiskt val för odling i behållare eller trädgårdsland. Speciellt i trakter med naturligt alkalisk jordmån.

Fler tips för att lyckas
När du väl har rätt pH-värde är det inte svårt att hålla blåbärsbuskarna friska och produktiva. De behöver vara väldränerade och i fullt solljus. Du får en bra skörd genom att kompostera. Se till att jorden är kontinuerligt fuktig och rensa bort ogräs under buskarna. Sätt upp nät för att skydda de mogna bären mot fåglar. Informera dig om hur de ska beskäras på bästa sätt.

Pollinering: Från blomma till bär
Blåbär är självpollinerande, men du får en bättre skörd om du planterar fler än en sort av dem så att de kan korspollineras. Välj sorter som blommar samtidigt. Informera dig hos din lokala plantskola/trädgårdshandel för bästa val.

Blåbär FAQ

När ska man börja skörda?
Buskarna börjar bära frukt tre år gamla och ger full skörd fr.o.m. det fjärde året. Köp 2-3 år gamla plantor. Under första året plockar du bort alla blommor så att ett starkt rotsystem utvecklas.

Hur stor blir skörden?
Avkastningen varierar beroende på sort men ger vanligtvis - när de är fullvuxna (8-10 år gamla) - cirka 2 liter per buske.

Hur många plantor behövs?
Sätt två buskar per person för att få tillräckligt med bär.

Ska jag sätta plantorna i rader?
Om du inte har ett stort antal buskar så sätt dem hellre i grupper.