gödsla

växter

beskydda

skötsel

Mer om Ärter växten

Art: Pisum savitum  
FamiljFabaceae


Hur man planterar: Ärtor
Jorden där ärtor ska odlas måste vara näringsrik och fuktig med mycket kompost i. De trivs i konstant fukt och behöver vattnas ofta under torrperioder.

De kan frösås och sättas i grunda diken 4 cm djupa och 14 cm breda vilket ger plats för tre rader av frön i varje dike.

Eftersom sorter skiljer sig åt bör man läsa instruktionerna på fröpaketen, men i vanliga fall ska dikena vara på 30 cm avstånd från varandra.

Fröna ska inte sås när jorden är våt och kall, då ruttnar de. Sorter med runda frön är normalt tåligare och de skrynkliga är mindre härdiga men idealiska för senare bruk. Man kan börja så fröna tidigt på våren för att skörda tidigt på sommaren; senare för att skörda vid midsommar och sent på våren och tidigt på sommaren för att få en höstskörd. 

Hacka regelbundet mellan plantorna för att hålla ogräs borta och använd någon marktäckning så jorden hålls fuktig.

Fåglar är ett stort hot när plantorna är unga så det är tillrådligt att sätta upp nät för att hålla dem borta. När skotten är 7- 8 cm höga börjar de behöva stöd. Det kan man göra genom att sätta pinnar på båda sidor om diket och sedan binda samman dem så det bildas avlånga ”wigwams” (tält). Alterntivt och för att det ska se mer naturligt ut kan man använda större kvistar eller små grenar, som blivit över när man beskärt träd i trädgården, för att skapa stöd för klängena.
 

Ärtvecklarens små larver kan ta sig in i skidorna och knapra i sig ärtorna utan att det syns innan de skördats. De gör normalt ingen större skada men ibland förstör de varenda ärta i skidan. Tidigt och sent sådda ärtor verkar slippa angrepp från ärtvecklaren. För de däremellan kan man minimera risken genom att sätta upp finmaskiga nät. 

Säsong: Ärta
Odlade ärtplantor finns i många storlekar och former, men är huvudsakligen klätterväxter, som fäster sig på underlag med hjälp av klängen, även om det nu för tiden finns några dvärgvarianter som inte behöver något stöd.
 

De olika sorterna delas upp i tidiga, ganska tidiga och de vanliga. De skiljer sig också åt genom att en del har frön som är skrynkliga och andra har lena, runda frön. Plantorna bildar skidor/baljor fulla av frön och det är dessa som är ärtorna. Så gott som alla skidor är gröna men det finns sorter som är purpurfärgade med gröna ärtor i.

När man öppnar skidorna kan man ta ut ärtorna för att äta dem men det finns även sorter där man kan äta skidan oöppnad. De senare är mangetout (på franska “ät allt”) och de skördas när skidorna ar platta och ärtorna inuti underutvecklade, och sockerärtor som har mer fullmatade smakrika skidor.

Tack vare de olika ärtsorterna kan man skörda dem från tidig sommar till tidig höst.